โรงพยาบาลจุฬา

จบไปอีกหนึ่ง สำหรับ SmartHospital ที่ รพ.จุฬา งานนี้นอกจากฟังก์ชั่นพื้นฐานของ motion sensor : door sensor : touch switch : motor curtain ยังได้เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับ toilet sensor ในห้องน้ำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเฝ้าระวังสำหรับผู้ป่วย
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมถึง panic button และปุ่มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซีนต่างๆ ในห้องผู้ป่วยด้วยเช่นกัน และยังมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนด้วยเสียงและ visual control ในการใช้แสงสีเพื่อเตือนผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาการทานยาด้วยเช้่นกัน
shadow image
footer image